Předvolební výzva

24.10.2013

Přátelé,
zákony České republiky umožňují beztrestně tunelovat rozpočty samospráv. Nejvyšší kontrolní úřad jejich hospodaření kontrolovat nesmí, zabránil tomu Senát ovládaný ČSSD. Obce, města a kraje nakládají s majetkem občanů a ti by si hospodaření měli hlídat.

Zákony však účinnou kontrolu neumožňují. Žádný totiž neukládá orgánům samosprávy zveřejňovat podrobné informace o využití veřejných prostředků. Jestliže občan požádá, na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, o seznam proplacených faktur, nebo informace o odměnách, tak velmi často informace nezíská.

Zákon o svobodném přístupu k informacím bohužel postrádá sankční část, takže úředníci mohou informace odpírat, za jejich vyhledání žádat nepřiměřenou úhradu, nebo dokonce i lhát.

Podobně bezzubý je zákon je zákon o zadávání veřejných zakázek. Za jeho porušení může Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložit pokutu do 5% ceny zakázky. V případě opakovaného porušení tohoto zákona se ale výše pokuty nepočítá ze součtu cen všech zmanipulovaných zakázek, nýbrž pouze z té nejvyšší.

Absurdní je, že pokud úřad uloží organizaci pokutu, tak ta ji hradí ze svého rozpočtu, tedy z veřejných peněz. Pokutováni jsou vlastně okradení občané.

Spor o výši mimořádných odměn jednoho pracovníka Magistrátu města Zlína jsem dotáhl až k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS), který v rozsudku 5 As 57/2010 rozhodl, že informace o platech a odměnách, placených z veřejných prostředků, musí být zveřejněny. Řada úřadů uvedený rozsudek demonstrativně ignoruje a tyto informace odmítá zveřejnit.

V dané situaci mohou politici spolu s úředníky zaplatit komukoli za cokoli libovolně vysokou cenu a mohou si, jak ukázal případ Nečasová – Nagyová, udělovat nikým nekontrolované, libovolně vysoké odměny.

V reakci na uvedený rozsudek se politici pokusili zveřejňování výše platů a odměn zabránit nestoudným přílepkem k zákonu o speciálních zdravotních službách. Jihomoravský kraj, ovládaný ČSSD, vedený JUDr. Haškem, chtěl dokonce zlikvidovat jakýkoli přístup k informacím. Předložili návrh na změnu zákona, ve kterém, kromě možnosti požadovat úhradu nákladů za vyhledání informace u každé žádosti, bylo také, že na obstrukční, nebo provokativní žádosti o informace se neodpovídá. O tom, jestli je žádost obstrukční, nebo provokativní, by rozhodovali úředníci, mající informace poskytovat. Každá žádost o výši platu nebo odměn by pak mohla být prohlášena za provokativní.

Obrázkem toho, jak se informace poskytují je můj dlouholetý spor se zlínským magistrátem a krajským úřadem. Magistrát mi pět let odmítá informace o platech a odměnách vedoucích a u žádostí o seznam proplacených faktur jsem za pět let, kromě obstrukcí a lží, nedostal jedinou pravdivou odpověď.

Krajský úřad Zlínského kraje sedmkrát odmítl mou žádost o informace o platech a odměnách vedoucích. Krajský úřad argumentoval: že se s rozsudkem Nejvyššího správního soudu neztotožňuje, že § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím je neústavní, že z práva na informace by se stalo právo na bezbřehé ukájení zvědavosti a že všechny krajské úřady zachovávají názorovou jednotu na poskytování informací, jinými slovy, dohodly se informace o platech a odměnách nezveřejňovat.

Ministerstvo vnitra všech sedm rozhodnutí krajského úřadu zrušilo pro nezákonnost. Výsledkem je, že krajský úřad vydal osmé rozhodnutí o odmítnutí žádosti, ve kterém zopakoval předešlé argumenty. Ministerstvo vnitra nemá žádný právní prostředek, jak přinutit krajský úřad, aby dodržoval zákony.

Boj o informace ale nevzdávám. Ke Krajskému soudu v Brně jsem podal žalobu pro odepření informací o fakturách magistrátu, Nejvyšší správní soud se bude zabývat kasační stížností Krajského úřadu Zlínského kraje, kterou se kraj domáhá zrušení rozsudku, podle kterého musí informace o odměnách poskytnout, a spolu s Piráty jsme podali Nejvyššímu státnímu zástupci podnět ke kontrole situace ve Zlíně.

Přátelé,

dnes máme možnost přinutit politiky a úředníky informace poskytovat. Pokud ve volbách nedáme hlas stranám, odpovědným za utajování informací, případně pokud vykroužkujeme ty darebáky, kteří jsou za utajování informací odpovědni, situace se změní.

Strany a jednotliví politici postupně pochopí, že informace neutají a navíc, že utajování informací bude znamenat jejich konec. Dnes máme příležitost zbavit se darebáků, tak, jak se v Olomouckém kraji při posledních volbách zbavili vykroužkováním Ivana Langera. Víme, které strany a kteří politici jsou ve vedení radnic a krajských úřadů. Ve Zlíně to je na radnici strana Starostové a nezávislí, na krajském úřadě ČSSD, SPOZ a KSČM. Zlínští voliči by měli zvážit, jestli dát hlas těmto stranám a jestli by neměli vykroužkovat náměstka primátora Ondřeje Bětáka.

Hlavní bod volebního programu Pirátů, za které kandiduji, je přístup k informacím, to znamená povinnost úřadů poskytovat pravdivé informace o platech, příplatcích a odměnách, o proplacených fakturách a smlouvách, vyvolal v politických stranách zděšení. Piráti nejsou zváni do debat v televizi, informace o nás jsou omezeny na minimum. Musíme proto využít možnosti, které nám poskytuje internet a e-mail.

Pokud máte čas a chuť, podívejte se na otevřený dopis Nejvyššímu státnímu zástupci. Pod tímto článkem jsou v plném znění veškeré materiály, týkající se krajského úřadu.

Pokud s mými názory souhlasíte, upozorněte prosím na tento web vaše přátele, aby se tato výzva dostala k co největšímu počtu voličů. Pouze tak prorazíme informační embargo uvalené na Piráty a donutíme politiky a úředníky dodržovat zákony a poskytovat informace.

Všem, kteří na tento web upozorní další voliče děkuji.

Luděk Maděra

K výsledkům průzkumu preferencí a pro odlehčení, jeden pěkný židovský vtip.

Hádali se dva kluci, jestli při čtení Talmudu mohou kouřit. Jeden tvrdil, že ne, druhý, že ano. Nakonec se rozhodli, že se zeptají rabína.

Šel jeden a zeptal se: „Rabíne, když čtu Talmud, smím při tom kouřit?“ „Co Tě to napadá, v žádném případě. Když čteš Talmud, tak se nesmíš ničím rozptylovat, natož škodlivým kouřením.“

Po několika dnech šel druhý. „Rabíne, smím číst Talmud, když kouřím?“ Samozřejmě, že smíš, ke čtení Talmudu můžeš a dokonce bys měl, využít každou příležitost.“

www.pirati.cz