O rozklikávacím rozpočtu

V magazínu Zlín náš domov na str. 4 se pan primátor do nebes vychvaluje:

„Na web jsme dostali kompletní smlouvy s dodavateli, všechny výdaje města nad 100 tisíc korun, máme rozklikávací rozpočet. Vše, co zveřejnit můžeme, zveřejňujeme.“

Na webu nejsou žádné výdaje nad 100 tisíc, nýbrž neúplný seznam firem, kterým v průběhu roku, v letech 2011 a 2012, zaplatili za všechny faktury dohromady více než 100 tisíc, bez jakékoli informace za co. Informace, že v roce 2011 zaplatili například firmě Edenred CZ s.r.o. 8 478 844,- Kč, bez jakékoli informace, jestli za dvě krabičky zápalek, nebo za něco úžasného, je bezcenná.

Navíc, podle tvrzení pana primátora zveřejnili všechny platby nad 100 tisíc. Kolik, například, magistrát zaplatil za pohonné hmoty odebrané na CCS karty, se tam nedovíte, i když to je ročně okolo 3,5 milionů, co vzbuzuje důvodné podezření, že se CCS karty zneužívají na tankování pohonných hmot do soukromých aut. V této částce nejsou náklady na naftu pro městskou zeleň, ta se platí zvlášť.

U firem, do kterých se tunelovalo v minulosti, a na které jsem se zaměřil, je v roce 2012 uvedeno:

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 4 322 283,- Kč. V seznamu faktur, který mi poskytli, a o kterém pochybuji, že je kompletní, jsem našel faktury za 5 606 562,- Kč, tedy o zcela nevýznamných 1 284 279,- Kč víc. Jak říká klasik, drobná chybka se vždy vloudí.

Zajímavější je firma Cross Zlín, a.s., u které v roce 2012 uvádí proplacení faktur za 17 696 522,20 Kč, přičemž ve fakturách jsem našel faktury za 33 339 535,20 Kč. Nejsem si jistý, jestli rozdíl 15,6 milionů je ještě vhodné označit za drobnou chybku.

A jako starý šťoural jsem se podíval do veřejných zakázek, které magistrát vyhlásil v minulosti. Na adrese http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Searching/FullTextSearch se po zadání „IČO zadavatele“ 00283924 a „IČO dodavatele“ 60715286 a kliknutí na „Vyhledat formulář“ objevily čtyři zakázky, ve kterých zvítězila v minulosti firma Cross Zlín.

Druhá ze zakázek, Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně a Odbavovací, řídící a informační systém v MHD byla celkem za 60 096 000,- Kč bez DPH. V poskytnutém seznamu faktur za rok 2011, ve kterém není údaj, za co byly faktury proplaceny, je jediná platba, která by mohla souviset s touto zakázkou – 3 281 118,00 Kč. Spolu s fakturami z roku 2012 (v dalších letech se už ve fakturách platby za tuto zakázku nevyskytují), bylo prý firmě Cross Zlín zaplaceno 31 276 708,00 Kč. Pokud firma zvítězila v zakázce a byla s ní uzavřena smlouva na 60 milionů a ve fakturách jsou faktury za 31 milionů, potom jsou dvě možnosti. Buď ostatní faktury zatajili, v obavě, že by z vyhozených 60 milionů mohla někoho klepnout pepka, nebo akci rozvrtali a zastavili a 30 milionů je vyhozených za nedodělanou, nefunkční věc.

Ovšem pokud se podívám do rozklikávacího rozpočtu, najdu tam v datech za rok 2013 u firmy CROSS Zlín údaj, že firmě byly v tomto roce proplacené faktury ve výši 12 871 710,- Kč, z toho 9 832 720,- Kč za preference a plošnou koordinaci. Ve fakturách, které mi poskytli, byly za rok 2013 faktury celkem za 4 558 537,10 Kč a žádná z nich se netýkala Preference a plošné koordinace. Tyto skutečnosti nepotřebují komentář.

Faktury z roku 2011 a z let 2012 až 2014 jsou v přiložených souborech

www.pirati.cz