O dobrém hospodaření

Na straně 12 magazínu Zlín náš domov je jako bod 3 volebního programu z roku 2010 uvedeno: Hospodaření města – Na radnici dochází k plýtvání (např. skutečnost, že město platí soukromé firmě za vynesení vyřazených počítačů na půdu radnice). Nastavíme pravidla průhledného sestavení městského rozpočtu, který s dostatečným předstihem zveřejníme před jeho schvalováním. Začneme šetřit při provozu radnice.

Na straně 13 jako Realita 2014 je pod bodem 3 Hospodaření města uvedeno: SPLNĚNO. V rámci radnice jsme zavedli řadu opatření, která vedla ke snižování nákladů: energie i kancelářské potřeby kupujeme prostřednictvím e-aukcí – vítězí tedy nejnižší nabídka, zavedli jsme efektivnější systém tisku, náklady na platy zaměstnanců se snižují atd.

Je úsměvné porovnat tato prohlášení se skutečností. Celé volební období platil magistrát firmě Impromat-Computer okolo 200 tisíc měsíčně za přinášení tonerů (cena za toner se platila zvlášť), za přenášení počítačů z místnosti do místnosti a podobné nesmysly. Celou dobu se vymlouvali, že smlouvu není možné ukončit, protože v ní není klauzule o možnosti předčasného ukončení. A v závěru volebního období uzavřeli s touto firmou novou smlouvu, stejně nesmyslnou, na další čtyři roky. Opět otázka, proč bude muset i budoucí vedení platit okolo 2,4 milionů ročně za naprosto nesmyslné zásahy. Na magistrátu je vlastní oddělení informačních systémů, ve kterém je vedoucí a 9 IT specialistů. Co tito počítačoví experti celé dny dělají, když na přenesení počítače z místnosti do místnosti se musí volat externí firma? Odpovědět si zase musí každý sám. Seznam technicky a odborně vysoce náročných zásahů, které firma Impromat-Computer pro magistrát udělala v letech 2010 až 2014 je ve

Vybarveném seznamu zásahů od 1. 1. 2010 do 30. 4. 2014

Zásahy jsou uspořádané do jednotlivých kategorií, které jsou barevně rozlišené.

Divíte se, že se o oblast IT zajímá policie?

www.pirati.cz