Kdo a za co na magistrátu dostává mimořádné odměny

Na základě rozsudků soudů a rozhodnutí krajského úřadu musel Magistrát poskytnout první seznam mimořádných odměn, s uvedením jejich výše. Jedná se o odměny, které v letech 2000 až 2008 byly uděleny vedoucímu oddělení informačních systémů Ing. Gavlasovi.

Kdo na magistrátu dostává mimořádné odměny je vidět z následujícího.

V době od 1. 2. 1999 do 28. 8. 2000 jsem byl vedoucím tohoto oddělení já. Když jsem odmítl krýt tunelování, dostal jsem „padáka na hodinu“ neboli okamžité zrušení pracovního poměru. Na mé místo nastoupil Ing. Gavlas, který v několika stech případů jednal v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, viz Aktuality. Za několik set případů, kdy Ing. Gavlas jednal v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, dostal magistrát od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže tři pokuty v celkové výši 345 000,- Kč.

Rozdíly mezi mým působením na magistrátu a působením Ing. Gavlase jsou shrnuty v následující tabulce:

Ing. Gavlas
Počet pracovníků oddělení 3 10
Měsíční náklady na outsourcing 0 196 000 až 204 000
Zařazen do platové třídy 9 13
Průměrná výše mimořádných odměn za měsíc 1 125,- Kč v roce 2000 12 080 v roce 2002 až 22 500 v roce 2005

Poznámky:

Zvýšení počtu pracovníků z 3 na 6 by bylo plně opodstatněné převedením problematiky práce s mapami z Útvaru hlavního architekta do oddělení informačních systémů a převedením agend občanských průkazů, pasů, řidičských průkazů, evidence motorových vozidel a přestupků z policie na magistrát. Zvýšení počtu pracovníků na 10 pouze umožnilo zařazení Ing. Gavlase do 13. Platové třídy.

Se třemi pracovníky v oddělení jsem dokázal v plné míře zajistit chod počítačové sítě magistrátu, bez potřeby jakékoli výpomoci externí organizací. Pod vedením Ing. Gavlase nebylo možné s 10 pracovníky v oddělení zajistit vyměňování tonerů v tiskárnách, přenesení počítače do jiné místnosti, při přestěhování pracovníka, ani zajistit odborně a technicky vysoce náročnou akci – odnesení starého počítače na půdu. Za tyto a podobné zásahy platí magistrát firmě Impromat Computer, s.r.o. měsíčně 204 000,- Kč. Je to čistý tunel, který za nového vedení magistrátu pokračuje.

Průměrnou výši mých odměn v roce 1999 nemám z čeho vypočítat, nepamatuji si, jestli a pokud ano, jaké odměny jsem v roce 1999 dostal.

Pro upřesnění mých mimořádných odměn v roce 2000 uvádím následující:

Od ledna do srpna roku 2000, kdy jsem byl na magistrátu, jsem dostal tři mimořádné odměny ve výši 5 000,-, 10 000,- a 99 000,- Kč.

Odměnou 10 000,- Kč mi tajemník nahradil snížení osobního ohodnocení na tři měsíce o 2 000,- Kč, ke kterému ho donutil radní Berka, když jsem odmítl vypracovat "koncepci rozvoje výpočetní techniky", na základě které by v následujícím období ve všech veřejných zakázkách z oblasti IT zvítězila firma Spin z Brna, protože nabídka žádné jiné firmy by nevyhověla "koncepci magistrátu". Vlastní odměna byla proto pouze 4 000,- Kč.

Odměna 99 000,- byla takzvané "držhubné". Po tom, co jsem dostal "padáka na hodinu", neboli okamžité zrušení pracovního poměru, tajemník zjistil, že se budu bránit soudní cestou, přičemž samozřejmě neměl zájem, na tom, aby se důvody mého propuštění rozebíraly u soudu.

Po dvou dnech mi zavolala vedoucí oddělení personálního a otevřeně přiznala, že dostala od tajemníka za úkol přesvědčit mě, abych podepsal odchod na dohodu, že tajemník ví, že případný soudní spor vyhraji, na druhou stranu ona a nový vedoucí dostali za úkol mně z radnice vyštvat. Pokud se vrátím, dostanu každý den několik nesplnitelných úkolů, za jejich nesplnění mně bude odebrané osobní ohodnocení a ať si uvědomím, jestli budu mít energii na to, abych každý den sepsal několik soudních žalob. Bylo jasné, že v takovém souboji jsem neměl naději vyhrát. Vyzvala mě, ať řeknu, jaké chci "držhubné" a pokud podepíši odchod na dohodu, že ho dostanu.

Podle v té době platného občanského zákoníku jsem mohl vysoudit maximálně šest měsíčních platů. Dohodli jsme se, že dostanu mimořádnou odměnu ve výši pěti platů a ušetřím si roky nervů s chozením po soudech. Po podepsání odchodu na dohodu jsem dostal mimořádnou odměnu ve výši 99 000,- Kč, co odpovídalo platu za čtyři měsíce.

www.pirati.cz