Kam mizí peníze?

Zde budu postupně uveřejňovat informace o hospodaření města Zlína a také některé zdokumentované případy podivného nakládání s finančními prostředky. Níže je přehled faktur, které byly městem Zlín proplaceny v jednotlivých letech.

Dále Vám zde postupně ukážu, že pokud se nenecháte zastrašit a znechutit a vytrváte, tak nakonec požadované informace získáte. Je jen na nás všech, jestli budeme využívat svá práva, nebo dovolíme tunelářům totálně rozkrást a zadlužit celé město.

Staré, nepoužitelné zařízení za milion

Koncem roku 1998 firma Cross pro město Zlín realizovala propojení počítačových sítí v budově radnice a detašovaným pracovištěm na ulici Hluboká 44 optickými vlákny. V době, kdy dva metalicko-optické převodníky pro rychlost 10 Mbps bylo možné pořídit za 11,5 tisíce a pro rychlost 100 Mbps za 20 tisíc, zaplatilo město Zlín za dva převodníky přenášející data rychlostí pouhých 2 Mbps neuvěřitelných 1 132 787 Kč, viz. cenova-kalkulace.pdf (414 kB). Toto zastaralé, nepoužitelné zřízení muselo být po roce vyměněno.

Outsourcing za 17 milionů

V roce 1999, kdy jsem byl na radnici vedoucím Oddělení informačních systémů (OIS), mělo toto oddělení vedoucího a tři pracovníky a bez jakýchkoli problémů zvládlo veškeré úkoly. Od roku 2000, po nástupu nového vedoucího, narostlo oddělení postupně až na dnešní stav - vedoucí, sekretářka, která je zároveň i ekonomkou a deset specialistů na výpočetní techniku. A protože nový vedoucí s těmito pracovníky není schopný zabezpečit provoz magistrátu, byla uzavřena smlouva o outsourcingu, za který v období od roku 2006 do roku 2009 zaplatil magistrát celkem 7 419 519 Kč.

Koncem toku 2009 magistrát smlouvu vypověděl a následně vypsal novou veřejnou zakázku, ve které opět nemohl zvítězit nikdo jiný než firma Impromat Computer a magistrát s ní uzavřel novou smlouvu o outsourcingu na další čtyři roky za celkovou cenu 9,8 milionů. Celkem tedy zaplatí magistrát za outsourcing 17,2 milionů korun.

Náročné vynášení starých počítačů na půdu

V rámci outsourcingu provádí firma Impromat Computer zásahy, které pro jejich technickou a odbornou náročnost není nový vedoucí oddělení informačních systémů schopný zajistit vlastními silami deseti specialistů na výpočetní techniku, které v oddělení má. Jedná se například o výměnu toneru v tiskárně, kterou, aby firma Impromat Computer mohla vykázat alespoň nějakou činnost, nesmí udělat žádný pracovník magistrátu, výměnu starého monitoru za nový, nebo zásah skutečně technicky a odborně mimořádně náročný - odnesení starého počítače na půdu. K tomu také protokol s rozborem zásahů za leden 2008 (pdf 222 kB).

Tisk jedné A4 strany za 6,30 Kč

Před mým příchodem na radnici zakázal tehdejší tajemník nakupovat tiskárny a nařídil mému předchůdci pronajímat od firmy Impromat International multifunkční zařízení Aficio (tiskárna, kopírka a fax v jednom). Výhodnost pronájmů těchto zařízení je nejlépe vidět na příkladu Aficio FX 10 v právním odboru; najemni-smlouva-aficio-pravni.pdf (315 kB).

Například za pronájem tohoto zařízení pro odbor právní, zdůrazňuji pronájem, ne leasing, platila radnice měsíčně 1 502 Kč bez DPH a k tomu ještě 2,25 Kč bez DPH za každou vytištěnou nebo okopírovanou stránku. V dlouhodobém průměru za období od února 2000 do prosince 2001, v době, kdy se cena za okopírování jedné stránky pohybovala ve Zlíně od 1 Kč po 1,40 Kč, zaplatila radnice za každou vytištěnou nebo okopírovanou stránku 6,306 Kč s DPH; důkaz: tisk_pravni.xls (28 kB).

Zlínský magistrát čelí žalobě, protože tajil komu a za co platí

V květnu 2010 podal Luděk Maděra žalobu proti postupu Magistrátu města Zlína, resp. proti selhání kontrolní funkce Krajského úřadu. Důvodem sporu je nezveřejnění pravdivých informací o účetnictví Magistrátu Města Zlína.

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím magistrát obdržel žádost o poskytnutí přehledu faktur proplacených v roce 2009, včetně konkrétních částek, komu a za co byly proplaceny. Obdržené informace však byly zkreslené. Žadatel analýzou zjistil, že v získaných přehledech bylo 125 faktur úmyslně vymazáno a u více než 300 absentoval údaj za co byly proplaceny.

Navíc magistrát data bezdůvodně poskytl v nepůvodním a těžko použitelném formátu pdf, který neumožňuje standardní práci, jako je třídění nebo filtrování.

Jednání pracovníků magistrátu není možné považovat za obyčejnou nedbalost, chybějící údaje nemohly být vymazány náhodně. Úředníci dobře vědí, že hospodaření Zlína není v pořádku a nesmí se dostat na denní světlo.

Text žaloby (pdf 1 679 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.pirati.cz